logo Mf Kompozyt

Stocznia: 99-322 Oporów, Skórzewa 21 -
tel. +48 600 874 255, e-mail: info@mfkompozyt.com

Stocznia: 99-322 Oporów, Skórzewa 21 - tel. +48 600 874 255, e-mail: info@mfkompozyt.com

Producent łodzi motorowych z laminatu.

Gaśnice jako obowiązkowy element wyposażenia łodzi motorowych w prawie polskim

28 kwietnia 2023

Właściwe wyposażenie łodzi motorowej w gaśnice jest obowiązkowe w Polsce. Artykuł opisuje wymagania dotyczące liczby i umiejscowienia gaśnic oraz okresowych przeglądów.

 

W Polsce, przepisy regulujące wymagania w zakresie gaśnic na łodziach motorowych są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać jednostki pływające i urządzenia pływające (Dz. U. z 2016 r. poz. 433).

 

Rodzaj gaśnic

 

W myśl tego rozporządzenia, łódź motorowa musi być wyposażona w gaśnice odpowiednie do rodzaju łodzi oraz rodzaju silnika, jaki jest zamontowany na łodzi. Gaśnice muszą być certyfikowane i spełniać wymagania normy PN-EN 3-7:2000.

 

Liczba gaśnic

 

Na łodzi motorowej musi być obecna odpowiednia liczba gaśnic. Ich liczba zależy od rodzaju łodzi, rodzaju silnika, mocy silnika oraz długości łodzi. Zgodnie z przepisami, na łodziach motorowych o długości do 12 m i mocy silnika do 60 kW musi znajdować się jedna gaśnica o pojemności nie mniejszej niż 2 kg. Na łodziach motorowych o długości powyżej 12 m i/lub mocy silnika powyżej 60 kW, liczba gaśnic oraz ich pojemność są określone w przepisach szczegółowych.

 

Umiejscowienie gaśnic

 

Gaśnice na łodzi motorowej muszą być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu. Powinny być umieszczone tak, aby można było szybko i skutecznie je wykorzystać w przypadku pożaru. Zgodnie z przepisami, gaśnice na łodziach motorowych muszą być umieszczone w widocznym miejscu oraz muszą być łatwo dostępne. W przypadku łodzi motorowych o długości do 6 m, gaśnica może być umieszczona w dowolnym miejscu na łodzi, ale musi być łatwo dostępna. W przypadku łodzi motorowych o długości powyżej 6 m, gaśnice muszą być umieszczone w odpowiednich miejscach, zgodnie z przepisami.

 

Okresowe przeglądy gaśnic

 

Właściciele łodzi motorowych są zobowiązani do przeprowadzania okresowych przeglądów gaśnic. Zgodnie z przepisami, gaśnice muszą być przeglądane raz w roku lub co 2 lata, w zależności od rodzaju gaśnic. W przypadku, gdy gaśnice są uszkodzone lub nie spełniają wymagań, właściciel łodzi motorowej musi je wymienić na nowe.

 

Wnioski

 

Właściwe wyposażenie łodzi motorowej w gaśnice jest niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na łodzi. Gaśnice są obowiązkowym elementem wyposażenia łodzi motorowych w Polsce. Właściciele łodzi motorowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie wymagań gaśnicowych na łodziach motorowych, co obejmuje odpowiedni rodzaj i ilość gaśnic, ich umiejscowienie oraz regularne przeglądy gaśnic.

 

FAQ

 • Czy gaśnice są obowiązkowe na każdej łodzi motorowej?
  Tak, gaśnice są obowiązkowe na każdej łodzi motorowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
   

 • Jakie są wymagania w zakresie gaśnic na łodziach motorowych?
  Wymagania w zakresie gaśnic na łodziach motorowych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać jednostki pływające i urządzenia pływające.
   

 • Jakie są wymagania dotyczące liczby gaśnic na łodzi motorowej?
  Liczba gaśnic na łodzi motorowej zależy od długości łodzi, mocy silnika oraz rodzaju łodzi i silnika. Zgodnie z przepisami, na łodziach motorowych o długości do 12 m i mocy silnika do 60 kW musi znajdować się jedna gaśnica o pojemności nie mniejszej niż 2 kg. Na łodziach motorowych o długości powyżej 12 m i/lub mocy silnika powyżej 60 kW, liczba gaśnic oraz ich pojemność są określone w przepisach szczegółowych.
   

 • Gdzie powinny być umieszczone gaśnice na łodzi motorowej?
  Gaśnice na łodzi motorowej muszą być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, zgodnie z przepisami. Na łodziach motorowych o długości do 6 m, gaśnica może być umieszczona w dowolnym miejscu na łodzi, ale musi być łatwo dostępna. W przypadku łodzi motorowych o długości powyżej 6 m, gaśnice muszą być umieszczone w odpowiednich miejscach, zgodnie z przepisami.
   

 • Jak często należy przeglądać gaśnice na łodzi motorowej?
  Gaśnice na łodzi motorowej należy przeglądać co najmniej raz w roku lub co 2 lata, w zależności od rodzaju gaśnic.
   

 • Czy gaśnice mogą być stosowane wielokrotnie?
  Tak, gaśnice mogą być stosowane wielokrotnie, o ile nie są uszkodzone i spełniają wymagania określone w przepisach.

 • Czy wymagania w zakresie gaśnic na łodziach motorowych różnią się w zależności od rodzaju łodzi?
  Tak, wymagania w zakresie gaśnic na łodziach motorowych zależą od rodzaju łodzi, rodzaju silnika, mocy silnika oraz długości łodzi.

gaśnice na motorówce

KLIKNIJ I ZOBACZ

NASZĄ OFERTĘ ŁODZI.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stronę opiekuje się: jarek-michalak.pl

e-mail: info@mfkompozyt.com

tel. kom. (+48) 600 874 255

99-322 OPORÓW, SKÓRZEWA 21

logo firmy MF Kompozyt

Zobacz jak dojechać do naszej stoczni:

NIP: 7751113211

Regon: 101322174