logo Mf Kompozyt

Stocznia: 99-322 Oporów, Skórzewa 21 -
tel. +48 600 874 255, e-mail: info@mfkompozyt.com

Stocznia: 99-322 Oporów, Skórzewa 21 - tel. +48 600 874 255, e-mail: info@mfkompozyt.com

Producent łodzi motorowych z laminatu.

Kary za poruszanie się niezarejestrowaną łodzią w prawie polskim

28 kwietnia 2023

W tym artykule dowiesz się o kary za poruszanie się niezarejestrowaną łodzią w Polsce. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie ze sobą brak rejestracji.

 

Jeśli lubisz wakacje nad wodą, być może w przeszłości zdarzyło ci się poruszać łodzią bez rejestracji. Jednakże w Polsce, poruszanie się łodzią bez odpowiednich dokumentów może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. W tym artykule omówimy kary za poruszanie się niezarejestrowaną łodzią w prawie polskim, a także procedurę rejestracji łodzi.

 

Wymagania rejestracji łodzi w Polsce

 

Zanim przejdziemy do kwestii kar za poruszanie się niezarejestrowaną łodzią, warto poznać wymagania związane z rejestracją łodzi w Polsce. Według polskiego prawa, łódź musi być zarejestrowana, jeśli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • Łódź ma długość całkowitą przekraczającą 7,5 metra.
  • Łódź jest wyposażona w silnik o mocy przekraczającej 10 kW.
  • Łódź jest przystosowana do przewozu więcej niż 12 pasażerów.

Jeśli łódź spełnia powyższe wymagania, właściciel musi zarejestrować ją w Urzędzie Morskim lub Urzędzie Żeglugi Śródlądowej, w zależności od miejsca, w którym łódź będzie eksploatowana.

 

Kary za poruszanie się niezarejestrowaną łodzią

 

Poruszanie się niezarejestrowaną łodzią w Polsce jest naruszeniem przepisów prawa morskiego. Według Ustawy o żegludze śródlądowej i morskiej, osoba poruszająca się niezarejestrowaną łodzią może być ukarana grzywną w wysokości do 5000 złotych lub karą ograniczenia wolności.

Jeśli ktoś porusza się niezarejestrowaną łodzią, a jednocześnie narusza inne przepisy, kary mogą być jeszcze surowsze. Na przykład, osoba prowadząca łódź pod wpływem alkoholu może być ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności lub nawet pozbawieniem wolności.

 

Rejestracja łodzi w Polsce

 

Aby uniknąć kar za poruszanie się niezarejestrowaną łodzią, właściciel musi zarejestrować swoją łódź. Procedura rejestracji łodzi jest stosunkowo prosta i polega na złożeniu wniosku o rejestrację w Urzędzie Morskim lub Urzędzie Żeglugi Śródlądowej.

 

Wymagane dokumenty zależą od rodzaju łodzi oraz jej przeznaczenia. Na przykład, jeśli łódź jest wyposażona w silnik, właściciel musi dostarczyć dokumenty potwierdzające jego moc. Po złożeniu wniosku i opłaceniu opłaty rejestracyjnej, łódź zostanie zarejestrowana, a właściciel otrzyma stosowny dokument potwierdzający rejestrację.

Ważne jest, aby właściciel pamiętał, że rejestracja łodzi jest ważna tylko przez określony czas. Po upływie terminu, właściciel musi dokonać odnowienia rejestracji.

 

Jakie dokumenty należy mieć na pokładzie łodzi?

 

Niezależnie od tego, czy łódź jest zarejestrowana, właściciel musi mieć na pokładzie odpowiednie dokumenty. W Polsce obowiązkowe dokumenty to m.in. dowód osobisty, dokument potwierdzający własność łodzi oraz dokumenty potwierdzające przepisowość łodzi. Właściciel musi również posiadać aktualną kartę pływania oraz aktualne dokumenty potwierdzające przeprowadzone badania techniczne, jeśli są wymagane.

 

Jak uniknąć kar za poruszanie się niezarejestrowaną łodzią

 

Aby uniknąć kar za poruszanie się niezarejestrowaną łodzią, należy pamiętać o rejestracji łodzi. Właściciel łodzi powinien również dbać o to, aby mieć na pokładzie wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku, gdy łódź nie spełnia wymagań do rejestracji, nie powinna być eksploatowana.

 

Poruszanie się niezarejestrowaną łodzią w Polsce jest naruszeniem przepisów prawa morskiego, za które można otrzymać karę grzywny lub kary ograniczenia wolności. Aby uniknąć takich konsekwencji, właściciel łodzi musi zarejestrować ją w Urzędzie Morskim lub Urzędzie Żeglugi Śródlądowej oraz dbać o posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów. Właściciele łodzi powinni również pamiętać, że rejestracja łodzi jest ważna tylko przez określony czas, a po upływie terminu konieczne jest dokonanie odnowienia rejestracji.

kary w Polsce za niezarejestrowaną łódź w Polsce

KLIKNIJ I ZOBACZ

NASZĄ OFERTĘ ŁODZI.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stronę opiekuje się: jarek-michalak.pl

e-mail: info@mfkompozyt.com

tel. kom. (+48) 600 874 255

99-322 OPORÓW, SKÓRZEWA 21

logo firmy MF Kompozyt

Zobacz jak dojechać do naszej stoczni:

NIP: 7751113211

Regon: 101322174